75588042_293972514929197_2071784232929771066_n

Ucapan Tentang Allah 001 – Syaikh Ahmad Zarruq

Barang siapa yang mempertahankan hasratnya kepada segala sesuatu selain al-Haqq, niscaya ia akan ditinggalkan al-Haqq. Sebab, Dia Mahamulia dan Mahasuci yang tidak mungkin disandingkan dengan…