“Pokok ilmu adalah rasa takut kepada Allah. Apabila seseorang bertambah ilmunya, maka akan bertambah rasa takut-nya kepada Allah SWT.” Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullah

Tentang al-‘Ilm 001 Imam Ahmad ibn Hanbal

“Pokok ilmu adalah rasa takut kepada Allah. Apabila seseorang bertambah ilmunya, maka akan bertambah rasa takut-nya kepada Allah SWT.” Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah.…