Isra’ dan Mi’raj – Nurul Yaqin

NŪR-UL-YAQĪN
 
Judul Asli:
Nūr-ul-Yaqīn fī Sīrati Sayyid-il-Mursalīn
Penulis: Muhammad al-Khudhari Bek

 
Alih Bahasa: Muhammad Faisal Fadhil
Penerbit: UMMUL QURA
 
(Diketik oleh: Zulfa)

Rangkaian Pos: Hijrah-hijrah - Nurul Yaqin

Isrā’ dan Mi‘rāj (571)

Sebelum hijrah (ke Madīnah), Allah s.w.t. telah memuliakan Beliau s.a.w. dengan Isrā’ dan Mi‘rāj. Isrā’ artinya perjalanan yang dilakukan oleh Rasūlullāh s.a.w. pada malam hari dari Makkah ke Bait-ul-Maqdis di Yerussalem, dan kembali (ke Makkah) pada malam itu. Adapun Mi‘rāj artinya dinaikannya Rasūlullāh s.a.w. ke alam langit.

‘Ulamā’ jumhur Ahl-us-Sunnati wal-Jamā‘ah berpendapat bahwa hal tersebut dilakukan oleh Rasūlullāh s.a.w. beserta jasadnya yang mulia. ‘Ā’isyah r.a. melarang mengatakan bahwa Muḥammad melihat Rabb-nya. Ia berkata: “Siapa mengatakan bahwa sesungguhnya Muḥammad telah melihat Rabbnya maka ia telah membuat kebohongan yang besar terhadap Allah.” Mengenal kisah Isrā’ ini telah dijelaskan di dalam al-Qur’ān, yaitu:

سُبْحَانَ الَّذِيْ أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِيْ بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ

Maha Suci Allah, yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari al-Masjid-il-Ḥarām ke al-Masjid-il-Aqshā yang telah Kami berkahi sekelilingnya agar Kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda (kebesaran) Kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (al-Isrā’ [17]: 1)

Adapun tentang kisah al-Mi‘rāj telah disebutkan secara jelas dalam sebuah hadits shaḥīḥ yang diriwayatkan oleh Imām al-Bukhārī dan Imām Muslim dari shahabat Anas bin Mālik r.a. Selanjutnya, hadits ini dinukil oleh al-Qādhī ‘Iyādh dalam kitabnya asy-Syifā’.

Dari Anas bin Mālik r.a., ia berkata: “Rasūlullāh s.a.w. bersabda: “Aku telah didatangi Burāq. Yaitu seekor binatang yang berwarna putih, lebih besar dari keledai tetapi lebih kecil dari bighāl. Ia merendahkan tubuhnya sehingga perut Burāq tersebut mencapai ujungnya.” Beliau bersabda lagi: “Maka aku segera menungganginya sehingga sampai ke Bait-ul-Maqdis.” Beliau bersabda lagi: “Kemudian aku mengikatnya pada tiang masjid sebagaimana yang biasa dilakukan oleh para Nabi. Sejurus kemudian aku masuk ke dalam masjid dan mendirikan shalat sebanyak dua rakaat. Setelah selesai aku terus keluar, tiba-tiba aku didatangi oleh Jibrīl dengan membawa segelas khamar dan segelas susu. Dan akupun memilih susu. Lalu Jibrīl berkata: ‘Kamu telah memilih fitrah’. Lalu Jibrīl membawaku naik ke langit. Ketika Jibrīl meminta agar dibukakan pintu maka ditanyakan: ‘Siapakah kamu?’ Jibrīl menjawab: ‘Jibrīl.’ Ditanyakan lagi: ‘Siapa yang bersamamu?’ Jibrīl menjawab; ‘Muḥammad.’ Jibrīl ditanya lagi: ‘Apakah dia telah diutus?’ Jibrīl menjawab: ‘Ya, dia telah diutus.’ Maka dibukalah pintu untuk kami. Tiba-tiba aku bertemu dengan Nabi Ādam, dia menyambutku serta mendoakanku dengan kebaikan.

Lalu aku dibawa naik ke langit kedua. Jibrīl minta supaya dibukakan pintu. Lalu ditanyakan lagi: ‘Siapakah kamu?’ Jibrīl menjawab: ‘Jibrīl.’ Jibrīl ditanya lagi: ‘Siapa yang bersamamu?’ Jibrīl menjawab: ‘Muḥammad.’ Jibrīl ditanya lagi: ‘Apakah dia telah diutus?’ Jibrīl menjawab: ‘Ya, dia telah diutus.’ Pintu pun dibukakan kepada kami. Tiba-tiba aku bertemu dengan ‘Īsā bin Maryam dan Yaḥyā bin Zakariyyā, mereka berdua menyambutku dan mendoakan aku dengan kebaikan.

Aku dibawa lagi naik ke langit ketiga. Jibrīl meminta supaya dibukakan pintu. Lalu ditanyakan: ‘Siapakah kamu?’ Jibrīl menjawab: ‘Jibrīl.’ Jibrīl ditanya lagi: ‘Siapa yang bersamamu?’ Jibrīl menjawab: ‘Muḥammad.’ Jibrīl ditanya lagi: ‘Apakah dia telah diutus?’ Jibrīl menjawab: ‘Ya, dia telah diutus.’ Pintu pun dibukakan kepada kami. Tiba-tiba aku bertemu dengan Nabi Yūsuf a.s., ternyata dia telah dikaruniakan dengan kedudukan yang sangat tinggi. Dia terus menyambut aku dan mendoakan aku dengan kebaikan.

Aku dibawa lagi naik ke langit keempat. Jibrīl pun meminta supaya dibukakan pintu. Kedengaran suara bertanya lagi: “Siapakah kamu?’ Jibrīl menjawab: ‘Jibrīl.’ Jibrīl ditanya lagi: ‘Siapakah bersamamu?’ Jibrīl menjawab: ‘Muḥammad.’ Jibrīl ditanya lagi: ‘Apakah dia telah diutus?’ Jibrīl menjawab: ‘Ya, dia telah diutus.’ Pintu pun dibukakan untuk kami. Tiba-tiba aku bertemu dengan Nabi Idrīs a.s., dia terus menyambutku dan mendoakan aku dengan kebaikan. Allah berfirman: “(Dan Kami telah mengangkat ke tempat yang tinggi derajatnya).’

Aku dibawa lagi naik ke langit kelima. Jibrīl meminta supaya dibukakan pintu. Kedengaran suara bertanya lagi: “Siapakah kamu?’ Jibrīl menjawab: ‘Jibrīl.’ Jibrīl ditanya lagi: ‘Siapakah bersamamu?’ Jibrīl menjawab: ‘Muḥammad.’ Jibrīl ditanya lagi: ‘Apakah dia telah diutus?’ Jibrīl menjawab: ‘Ya, dia telah diutus.’ Pintu pun dibukakan untuk kami. Tiba-tiba aku bertemu dengan Nabi Hārūn a.s., dia terus menyambutku dan mendoakan aku dengan kebaikan.

Aku dibawa lagi naik ke langit keenam. Jibrīl meminta supaya dibukakan pintu. Kedengaran suara bertanya lagi: “Siapakah kamu?’ Jibrīl menjawab: ‘Jibrīl.’ Jibrīl ditanya lagi: ‘Siapakah bersamamu?’ Jibrīl menjawab: ‘Muḥammad.’ Jibrīl ditanya lagi: ‘Apakah dia telah diutus?’ Jibrīl menjawab: ‘Ya, dia telah diutus.’ Pintu pun dibukakan untuk kami. Tiba-tiba aku bertemu dengan Nabi Mūsā, dia terus menyambutku dan mendoakan aku dengan kebaikan.

Aku dibawa lagi naik ke langit ketujuh. Jibrīl meminta supaya dibukakan pintu. Kedengaran suara bertanya lagi: “Siapakah kamu?’ Jibrīl menjawab: ‘Jibrīl.’ Jibrīl ditanya lagi: ‘Siapakah bersamamu?’ Jibrīl menjawab: ‘Muḥammad.’ Jibrīl ditanya lagi: ‘Apakah dia telah diutus?’ Jibrīl menjawab: ‘Ya, dia telah diutus.’ Pintu pun dibukakan untuk kami. Tiba-tiba aku bertemu dengan Nabi Ibrāhīm a.s., dia sedang berada dalam keadaan menyandar di Bait-ul-Ma‘mūr. Setiap hari ada tujuh puluh ribu malaikat yang masuk ke sana dan tidak kembali lagi (setelah masuk).

Kemudian aku dibawa ke Sidrat-ul-Muntahā. Di sana daun-daunnya seperti telinga gajah dan buahnya seperti tempayan. Ketika diliputi perintah Allah seperti yang Dia kehendaki maka ia berubah. Tidak akan ada satu pun dari makhlūq Allah yang bisa melukiskan keindahannya. Lalu Allah mewaḥyukan kepadaku apa yang Dia kehendaki untuk diwaḥyukan. Dia mewajibkan kepadaku dan kepada umatku shalat lima puluh kali dalam sehari semalam.

Lalu aku turun dan bertemu dengan Nabi Mūsā a.s., dia bertanya: ‘Apakah yang telah difardhukan oleh Rabb-mu kepada umatmu?’ Aku menjawab: ‘Shalat lima puluh waktu.’ Nabi Mūsā berkata: ‘Kembalilah kepada Rabb-mu, mintalah keringanan karena umatmu tidak akan mampu melaksanakannya. Aku pernah mencoba Bani Isrā’īl dan menguji mereka’.”

Beliau bersabda: “Lalu aku kembali kepada Tuhan seraya berkata: “Wahai Tuhanku, berilah keringanan kepada umatku: ‘Lalu Allah s.w.t. mengurangkan lima waktu shalat dariku. Lalu aku kembali kepada Nabi Mūsā dan berkata; ‘Allah telah mengurangkan lima waktu shalat dariku.’ Nabi Mūsā berkata: ‘Umatmu tidak akan mampu melaksanakannya. Kembalilah kepada Tuhanmu, mintalah keringanan lagi’.’

Beliau bersabda: “Aku masih saja bolak-balik antara Rabb-ku dan Nabi Mūsā, sehingga Allah berfirman: ‘Wahai Muḥammad, sesungguhnya aku fardhukan lima waktu sehari semalam. Setiap shalat fardhu dilipatgandakan dengan sepuluh kali lipat. Maka itulah lima puluh shalat fardhu. Begitu juga dengan siapa yang berniat untuk melakukan kebaikan, tetapi tidak melaksanakannya, niscaya akan dicatat sepuluh kebaikan baginya. Jika dia melaksanakannya maka dicatat sepuluh kebaikan baginya. Sebaliknya siapa yang berniat ingin melakukan kejahatan, tetapi tidak melaksanakannya, niscaya tidak dicatat baginya sesuatu pun. Lalu jika dia mengerjakannya maka dicatat sebagai satu kejahatan baginya.’

Aku turun hingga sampai kepada Nabi Mūsā, lalu aku memberitahu kepadanya. Dia masih saja berkata: ‘Kembalilah kepada Rabb-mu, mintalah keringanan.’ Aku menjawab: ‘Aku terlalu banyak kembali kepada Rabb-ku sehingga malu kepada-Nya’.” (HR al-Bukhārī dan Muslim)

Pada malam itu juga Rasūlullāh s.a.w. kembali turun ke bumi. Pada pagi harinya Rasūlullāh s.a.w. pergi ke tempat orang Quraisy berkumpul. Di situ beliau didatangi Abū Jahal. Beliau langsung bercerita kepadanya tentang apa yang telah dialaminya semalam. Sebelum Rasūlullāh s.a.w. bercerita, Abū Jahal berseru: “Hai Bani Ka‘ab bin Luay, kemarilah kalian semua.” Orang-orang kafir Quraisy pun mengerumuninya. Kemudian Rasūlullāh s.a.w. menceritakan kepada mereka hal tersebut. Sebagian di antara mereka bertepuk tangan mengejek dan sebagian yang lain meletakkan tangan di atas kepala mereka karena heran, tetapi dibarengi rasa ingkar. Ternyata peristiwa itu mengakibatkan murtadnya orang-orang yang masih lemah imannya. Selanjutnya orang-orang bergegas menemui Abū Bakar, tetapi Abū Bakar berkata kepada mereka: “Jika benar Rasūlullāh s.a.w. mengatakan hal tersebut maka apa yang dikatakannya itu benar. Mereka bertanya: “Apakah kamu percaya pada ceritanya itu?” Abū Bakar menjawab: “Sengguh, aku percaya kepadanya lebih jauh daripada itu.” Sejak saat itu Abū Bakar dijuluki ash-Shiddīq (orang yang membenarkan).

Kemudian orang-orang kafir mulai menguji kebenaran cerita Rasūlullāh s.a.w. itu. Mereka menanyakan bentuk Bait-ul-Maqdis. Pada saat itu di antara mereka ada beberapa orang yang telah melihat Bait-ul-Maqdis. Adapun Rasūlullāh s.a.w. belum pernah melihatnya sebelum peristiwa Isrā’ dan Mi‘rāj itu. Allah s.w.t. menampakkan Bait-ul-Maqdis kepada beliau sehingga mampu menggambarkan kepada mereka pintu demi pintu dan tempat demi tempat. Mereka berkata: “Mengenai bentuknya memang benar. Sekarang coba engkau beritahukan kepada kami mengenai iring-iringan kafilah kami.” Memang iring-iringan kafilah mereka saat itu sedang dalam perjalanan kembali ke negeri Syām. Selanjutnya, Rasūlullāh s.a.w. memberitahukan kepada mereka tentang jumlah unta yang dipakai dan juga mengenai keadaannya. Kemudian ia mengatakan bahwa mereka akan datang pada hari anu bersamaan dengan terbitnya matahari pada hari tersebut, sedangkan yang berada paling depan adalah unta yang paling muda. Pada hari yang diisyaratkan oleh Rasūlullāh s.a.w. itu mereka keluar menuju ke lembah, lalu seseorang di antara mereka berkata: “Demi Allah, memang benar sekarang matahari telah terbit.” Sementara orang yang lainnya mengatakan: “Demi Allah, coba lihat iring-iringan kita telah datang, dan yang paling depan adalah unta yang paling muda, persis seperti yang diberitakan oleh Muḥammad.”

Namun, kenyataan tersebut hanyalah membuat mereka semakin ingkar dan besar kepala, sehingga mereka mengatakan: “Ini adalah sihir yang nyata.”

Dan pada pagi hari setelah malam Isrā’, malaikat Jibrīl datang mengajarkan tata cara shalat dan waktu-waktunya kepada Rasūlullāh s.a.w. Ia shalat dua raka‘āt jika terbit fajar; empat rakaat pada waktu matahari tergelincir sedikit dari tengah; empat raka‘āt lagi di saat bayangan benda mencapai dua kali lipatnya; tiga raka‘āt pada waktu matahari tenggelam; dan empat raka‘āt ketika mega merah hilang. Sebelum disyarī‘atkan shalat lima waktu, beliau shalat dua raka‘āt pada pagi hari dan dua raka‘āt pada sore harinya sebagaimana dikerjakan oleh Nabi Ibrāhīm a.s.

Menawarkan (Dakwah) kepada Kabilah-Kabilah ‘Arab

Ketika Rasūlullāh s.a.w. melihat bahwa beliau mendapati orang-orang Quraisy menghalangi penyampaian risalah dan sifat takabbur menguasai hati mereka, maka Allah s.w.t. berkehendak untuk menampakkan perkara agama-Nya melalui orang-orang ‘Arab selain Quraisy. Rasūlullāh s.a.w. keluar pada musim-musim bangsa ‘Arab – ya‘ni pasar-pasar yang diselenggarakan orang-orang ‘Arab untuk berjual beli dan berbangga-bangga. Kemudian Rasūlullāh s.a.w. menawarkan dirinya kepada para kabilah yang hadir agar mau melindunginya supaya ia dapat menyampaikan risalah Rabb-nya. Di antara mereka ada yang menolak tawaran itu dengan baik, ada pula yang menolaknya dengan kasar. Di antara orang-orang yang paling jelek penolakannya adalah dari Bani Ḥanīfah, kabilah Musailamah al-Kadzdzāb. Kemudian Bani ‘Āmir meminta kepada Rasūlullāh s.a.w. bahwa mereka mau beriman apabila Beliau mau menyerahkan tampuk kepemimpinan setelah Beliau wafat. Permintaan mereka itu dijawab oleh Rasūlullāh s.a.w.: “Perkara itu sepenuhnya di tangan Allah; Dia akan menyerahkannya kepada siapa saja yang Dia kehendaki.”

Di antara orang-orang yang berhaji ke Baitullāh adalah dari Yatsrib (Madīnah). Yatsrib adalah sebuah kota yang terletak di antara Makkah dan Syām. Penduduknya terdiri dari dua kabilah, yaitu Bani al-Aus dan Bani al-Khazraj. al-Aus dan al-Khazraj sebenarnya dua saudara tetapi anak cucu mereka terlibat dalam permusuhan yang menyebabkan peperangan tak henti-hentinya antara kedua golongan tersebut. Mereka selalu hidup dalam pertentangan dan persengketaan. Di samping mereka terdapat pula beberapa kaum Yahūdī. Mereka adalah Bani Qainuqā‘, Bani Quraizhah dan Bani Nadhīr. Pada mulanya mereka berkuasa di Madīnah, kemudian orang-orang ‘Arab memerangi mereka sehingga dapat menguasainya dan mempunyai kekuatan yang disegani mereka.

Jika orang-orang Yahūdī mengalami kekalahan, mereka mencari kemenangan dalam menghadapi musuh-musuhnya dengan menyebut nama nabi yang kini sudah dekat masa pengutusannya. Namun, setelah bangsa ‘Arab berselisih dan tongkat persatuan mereka pecah, mereka mengadakan perjanjian dengan orang-orang Yahūdī. Kabilah Aus mengadakan perjanjian dengan Bani Quraizhah, sedangkan kabilah Khazraj mengadakan perjanjian dengan Bani Nadhīr dan Bani Qainiqā‘. Peperangan terakhir di antara mereka adalah Perang Bu‘āts. Dalam peperangan tersebut sebagian besar pemimpin mereka terbunuh dan tidak ada yang tersisa kecuali ‘Abdullāh bin Ubay bin Salūl dari Khazraj, dan Abū ‘Āmir ar-Rāhib dari Aus.

Oleh sebab itu, ‘Ā’isyah r.a. pernah mengatakan: “Perang Bu‘āts adalah perang yang dihadiahkan oleh Allah s.w.t. kepada Rasūlullāh s.a.w.” (582)

Sementara itu, timbul dalam pikiran para pemimpin kabilah Aus untuk mengadakan perjanjian dengan orang-orang Quraisy dalam menghadapi kabilah Khazraj. Lalu mereka mengutus Iyās bin Mu‘ādz dan ‘Abū-l-Ḥaisar Anas bin Rāfi‘ bersama segolongan orang Madīnah untuk menawarkan perjanjian tersebut kepada orang-orang Quraisy. Setibanya di Makkah, mereka ditemui oleh Rasūlullāh s.a.w. lalu berkata kepada mereka: “Tidakkah kalian menginginkan kedatangan kalian dipenuhi dengan kebaikan? Hendaknya kalian beriman kepada Allah semata, dan jangan sekali-kali kalian menyekutukan-Nya dengan apa pun. Sungguh Allah s.w.t. telah mengutus diriku kepada seluruh umat manusia semuanya.” Kemudian Rasūlullāh s.a.w. membacakan al-Qur’ān kepada mereka maka Iyās bin Mu‘ādz berkata: “Hai kaum, demi Allah, ini lebih baik daripada maksud kita datang untuknya.” Namun, perkataan itu langsung dipotong oleh Abū-l-Ḥaisar. Abū-l-Ḥaisar berkata kepada Iyās bin Mu‘ādz: “Biarkanlah kami sesunguhnya kami datang ke sini bukan untuk urusan itu.” Maka Iyās bin Mu‘ādz pun diam.

Permulaan Masuk Islāmnya Orang-Orang Anshār

Ketika musim haji tiba, Rasūlullāh s.a.w. menemui mereka yang jumlahnya ada enam orang. Semuanya dari kabilah Khazraj. Mereka adalah:

  1. As‘ad bin Zurārah,
  2. ‘Auf bin Ḥārits dari Bani Najjār,
  3. Rāfi‘ bin Mālik dari Bani Zuraiq,
  4. Qathabah bin ‘Āmir dari Bani Salamah,
  5. ‘Uqbah bin ‘Āmir dari Bani Ḥarām, dan
  6. Jābir bin ‘Abdillāh dari kalangan Bani ‘Ubaid bin ‘Adī.

Rasūlullāh s.a.w. menyerukan kepada mereka untuk masuk Islām dan bersedia membantu beliau dalam menyampaikan risalah Rabbnya. Sebagian dari mereka berkata kepada sebagian yang lain: “Sungguh, dia adalah nabi yang sering disebut-sebut oleh orang Yahūdī dalam menghadapi kalian dahulu, maka janganlah orang-orang Yahūdī mendahului kalian untuk beriman kepadanya.” Lantas mereka beriman dan membenarkan Nabi s.a.w. Mereka berkata: “Sesungguhnya kami meninggalkan kaum kami, sedangkan di antara mereka terjadi permusuhan. Apabila Allah menyatukan mereka melalui dirimu, niscaya tidak ada seorang pun orang yang lebih mulia daripada engkau.” Kemudian mereka menjanjikan kepada Nabi untuk bertemu lagi dengannya di musim haji tahun depan. Peristiwa inilah yang mengawali masuk Islāmnya orang-orang ‘Arab penduduk Yatsrib. (593)

Catatan:

  1. 57). HR. al-Bukhārī (3886, 3887, 4710) dan Muslim (170).
  2. 58). HR. al-Bukhārī (3777, 3846, 3930).
  3. 59). Al-Bidayah wan Nihayah (3/148-149), dan As-Sirah An-Nabawiyyah Ash-Shahihah (1-197).

Komentar

Belum ada komentar. Mengapa Anda tidak memulai diskusi?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *