Hati Senang

4-5 Al-Fari’ah Binti Abish-Shalt ats-Tsaqafiyyah (Saudari Umayyah bin Abish-Shalt) – Perempuan-perempuan Mulia di Sekitar Rasulullah SAW

Perempuan-perempuan Mulia di Sekitar Rasulullah s.a.w.
(Judul Asli: Nisā’u Ḥaul-ar-Rasūl s.a.w.; al-Qudwat-ul-Ḥasanati wal-Uswat-uth-Thayyibah li Nisā’-il-Usrat-il-Muslimah).
Oleh: Muhammad Ibrahim Salim.

Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, Zahrul Fata
Penerbit: GEMA INSANI PRESS

Rangkaian Pos: 004 Wanita Muslimah Teladan Sebagai Saudari | Perempuan-perempuan Mulia di Sekitar Rasulullah SAW
  1. 1.4-1 Shafiyyah Binti ‘Abd-ul-Muththalib (Saudari Hamzah) – Perempuan-perempuan Mulia di Sekitar Rasulullah SAW
  2. 2.4-2 Fathimah binti al-Khaththab bin Nufail (Saudari ‘Umar al-Faruq) – Perempuan-perempuan Mulia di Sekitar Rasulullah SAW
  3. 3.4-3 Fathimah bint-il-Walid ibn-ul-Mughirah (Saudari Khalid bin Walid) – Perempuan-perempuan Mulia di Sekitar Rasulullah SAW
  4. 4.4-4 Saffanah Binti Hatim ath-Tha’i (Saudari ‘Adi bin Hatim) – Perempuan-perempuan Mulia di Sekitar Rasulullah SAW
  5. 5.Anda Sedang Membaca: 4-5 Al-Fari’ah Binti Abish-Shalt ats-Tsaqafiyyah (Saudari Umayyah bin Abish-Shalt) – Perempuan-perempuan Mulia di Sekitar Rasulullah SAW
  6. 6.4-6 Fathimah Binti ‘Utbah bin Rabi’ah (Saudari Hindun Binti ‘Utbah) – Perempuan-perempuan Mulia di Sekitar Rasulullah SAW

Catatan:

  1. 13). Lihat Abū ‘Umar dalam kitabnya al-Istī‘āb.
Langganan buletin Hati Senang

Masukkan email Anda untuk mengetahui tentang artikel terbaru di hatisenang.com

Komentar

Belum ada komentar. Mengapa Anda tidak memulai diskusi?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Lewat ke baris perkakas