Hati Senang

2-8 Shalat Jamaah – Fikih Empat Madzhab

Fikih Empat Madzhab
(Maliki, Hanafi, Hanbali, Syafi‘i)
(Judul: Ijmā‘-ul-A’immat-il-Arba‘ati waikhtilāfihim).
Oleh: Al-Wazir Yahya bin Muhammad bin Hubairah

Penerjemah: Ali Mh.
Penerbit: PUSTAKA AZZAM

Rangkaian Pos: 002 Bab Shalat - Fikih Empat Madzhab
 1. 1.02-1 Bab Shalat – Sifat Shalat – Fikih Empat Madzhab
 2. 2.02-2 Bab Waktu-waktu Shalat – Fikih Empat Madzhab
 3. 3.02-3 Bab Adzan – Fikih Empat Madzhab
 4. 4.02-4 Bab Syarat Sahnya Shalat – Fikih Empat Madzhab
 5. 5.02-5 Bab Aurat – Fikih Empat Madzhab
 6. 6.02-6 Bab Syarat Shalat – Fikih Empat Madzhab
 7. 7.2-7-1 Bab Sifat Shalat (Bagian 1) – Fikih Empat Madzhab
 8. 8.2-7-2 Bab Sifat Shalat (Bagian 2) – Fikih Empat Madzhab
 9. 9.2-7-3 Bab Sifat Shalat (Bagian 3) – Fikih Empat Madzhab
 10. 10.2-7-4 Bab Sifat Shalat (Bagian 4) – Fikih Empat Madzhab
 11. 11.Anda Sedang Membaca: 2-8 Shalat Jamaah – Fikih Empat Madzhab

Catatan:

 1. 486). Lih. Raḥmat-ul-Ummati Fī Ikhtilāf-il-A’immah (51).
 2. 487). Lih. at-Taḥqīq (4/5), al-Hidāyah (1/60), Bidāyat-ul-Mujtahid (1/263), at-Talqīn (118).
 3. 488). Masalah ini disebutkan dalam manuskrip “C” dalam Bab Imāmah, dan manuskrip “Z” dalam Bab Imamah Dan Yang Paling Berhak Menjadi Imām.

  Lih. Al-Muhadzdzab (1/176), Badā’i‘-ish-Shanā’ī‘ (1/489), dan Raḥmat-ul-Ummah (51).

 4. 489). Lih. al-Majmū‘ (4/119), at-Taḥqīq (4/71), dan al-Mudawwanah (1/212).
 5. 490). Lih. al-Mughnī (1/621), al-Majmū‘ (3/451).

  Masalah ini dan masalah berikutnya yang tertulis dalam naskah yang dicetak terdapat di akhir bab fardhu shalat, sedangkan dalam manuskrip “C” dan “Z” pada bab Shalat Jamā‘ah.

 6. 491). Lit. al-Majmū‘ (3/474), al-Mughnī (1/823), Raḥmat-ul-Ummah (42).
 7. 492). Dalam manuskrip “C” tertulis: “Ibnu Abī Lailā.” Dan yang diralat adalah yang benar.

  Ibnu Aimān adalah Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin ‘Abd-il-Mālik bin Aimān bin Faraj al-Qurthubī, ulama besar Andalusia dan ahli sanad pada masanya. Dia adalah teman Qāsim bin Ashbāgh. Dia menjadi imam besar masjid raya Cordoba. Dia seorang ahli fikih dan Mufti dan juga seorang ahli hadits. Dia mengarang kitab tentang Sunnah yang merupakan Takhrīj atas Sunan Abī Dāūd. Dia lahir pada tahun 252 Hijriyyah dan wafat pada tahun 330 Hijriyyah.

  Lih. As-Siyar (11/629).

 8. 493). Lih. Badā’i‘-ish-Shanā’ī‘ (1/493), al-Majmū‘ (4/94), Raḥmat-ul-Ummah (51), dan at-Taḥqīq (4/17).
 9. 494). Lih. al-Majmū‘ (4/94), Badā’i‘-ish-Shanā’ī‘ (1/493), dan al-Hidāyah (1/61).
 10. 495). Lih. Badā’i‘-ish-Shanā’ī‘ (1/494), al-Hidāyah (1/61), al-Majmū‘ (4/95).
 11. 496). Dalam manuskrip “Z” tertulis: “Al-Wazīr – semoga Allah memberi keteguhan padanya berkata.”
 12. 497). Ini termasuk yang di-tarjīḥ (dipilih yang paling kuat) oleh Imām Ibnu Ḥubairah. Metode yang ditempuhnya adalah mengikuti dalil dan mendahulukannya atas pendapat para ulama, karena memang terdapat hadits-hadits Shaḥīḥ yang membolehkan kaum wanita shalat di masjid. Dan dalil-dalilnya sudah sangat terkenal sehingga tidak perlu disebutkan di sini.
Langganan buletin Hati Senang

Masukkan email Anda untuk mengetahui tentang artikel terbaru di hatisenang.com

Komentar

Belum ada komentar. Mengapa Anda tidak memulai diskusi?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Lewat ke baris perkakas