Hati Senang

2-24 Dunia ini adalah Tempat Kesulitan dan Kepayahan – Ulasan Syaikh Ahmad Zarruq

AL-ḤIKAM
IBN ‘ATHĀ’ILLĀH
(Diterjemahkan dari: Ḥikamu Ibni ‘Athā’illāh: Syarḥ-ul-‘Ārif bi Allāh Syaikh Zarrūq)

Ulasan al-‘Arif Billah
Syekh Ahmad Zarruq

Penerjemah: Fauzi Bahreisy dan Dedi Riyadi
Penerbit: Qalam (PT Serambi Semesta Distribusi).

Catatan:

  1. 44). Abū ‘Abdillāh Ja‘far ibn Muḥammad al-Bāqir ibn Zain-il-‘Ābidīn ibn al-Ḥusain al-Hāsyimī al-Quraisyī, Imām keenam di kalangan Syī‘ah Imāmiyyah. Pemimpin kalangan tābi‘īn. Ia memiliki kedudukan yang tinggi dalam ilmu. Banyak ‘ulamā’ besar yang berguru kepadanya, seperti Abū Ḥanīfah, Mālik, dan Jābir ibn Ḥayyān. Ia dilahirkan di Madīnah pada 80 H./699 M. dan meninggal di sana pada 148 H./765 M. Lihat: Wafayāt-ul-A‘yān, Nuzhat-ul-Jālis-il-Mūsāwī, jilid 2, juga al-A‘lām-iz-Zarkalīy, jilid 1 hal. 186.
  2. 45). ‘Abdullāh ibn Mas‘ūd ibn Ghāfil ibn Ḥubaib al-Hazalī, termasuk sahabat besar yang dikenal sebagai ahli ilmu, ahli pikir, dan sangat dekat kepada Rasūlullāh s.a.w. Ia termasuk di antara kelompok yang pertama memeluk Islam. Ia menjadi pelayan Rasūlullāh s.a.w. dan sahabat beliau baik di rumah, dalam perjalanan, maupun dalam berbagai peperangan. ‘Umar r.a. berkata tentangnya: “Sesungguhnya ia adalah wadah yang penuh dengan ilmu.” Ia meriwayatkan sekitar 848 hadits dari Rasūlullāh s.a.w. yang terdokumentasikan dalam Shaḥīḥ-ul-Bukhārī dan Shaḥīḥu Muslim. Ia meninggal di Madīnah pada masa Khalīfah ‘Utsmān r.a. ketika berusia 60 tahun. Lihat biografinya dalam al-Ishābah, jilid 2 hal. 368, al-A‘lām-iz-Zarkalīy, jilid 2 hal. 586.
Langganan buletin Hati Senang

Masukkan email Anda untuk mengetahui tentang artikel terbaru di hatisenang.com

Komentar

Belum ada komentar. Mengapa Anda tidak memulai diskusi?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Lewat ke baris perkakas