14 Ciri-ciri Golongan Ahli Bid’ah – Jawaban Tuntas Beragam Masalah Aqidah Islam

JAWABAN TUNTAS
BERAGAM MASALAH AKIDAH ISLAM
(Judul Asli: AL-AJWIBAH AL-GHĀLIYAH
FĪ ‘AQĪDAH AL-FIRQAH AN-NĀJIYAH

Karya: Habib Zein Ibrahim Bin Sumaith

Terjemah: Muhammad Ahmad Vad‘aq
Penerbit: Mutiara Kafie

CIRI-CIRI GOLONGAN-GOLONGAN AHLI BID‘AH

Apakah Rasūlullāh s.a.w. telah mendeskripsikan sifat kelompok-kelompok ahli bid‘ah kita?


Ya Rasūlullāh s.a.w. telah mendeskripsikan sifat para ahli bid‘ah kepada kita bahwa mereka itu menggunakan ayat-ayat yang diturunkan untuk orang-orang musyrik tapi justru mereka tujukan dan arahkan kepada orang-orang mu’min, seperti firman Allah:

فَلَا تَدْعُ مَعَ اللهِ إِلهًا آخَرَ

Maka janganlah kamu menyeru (menyembah) Tuhan lain di samping (menyembah) Allah.” (Qs. asy-Syu‘arā’: 213).

dan firman-Nya:

فَلَا تَدْعُوْا مَعَ اللهِ أَحَدًا.

Maka janganlah kalian menyembah sesuatu pun di samping (menyembah) Allah.” (Qs. al-Jinn: 18).

dan firman-Nya:

وَ لَا تَدْعُ مِنْ دُوْنِ اللهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَ لَا يَضُرُّكَ.

Dan janganlah kamu menyembah apa-apa yang tidak memberi manfaat dan tidak (pula) memberi mudharat kepadamu selain Allah.” (Qs. Yūsuf: 106).

serta firman-Nya:

إِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ.

Sesungguhnya berhala-berhala yang kamu seru selain Allah itu adalah makhluk (yang lemah) yang serupa juga dengan kamu.” (Qs. al-A‘rāf: 194) dan ayat-ayat sejenis yang jelas ditujukan kepada orang-orang musyrik yang meyakini ketuhanan selain Allah dan kewajiban menyembahnya.

Ulama mengatakan bahwa perkataan mereka semua ini adalah pengelabuan dalam agama dan penyesatan terhadap golongan awam kaum muslimin. Sebab sama sekali tak seorang pun dari orang-orang mu’min yang bertauhid meyakini keyakinan ini, lalu bagaimana bisa mereka menjadikan orang-orang mu’min sama dengan orang-orang musyrik itu?! Subḥānallāh! Ini fitnah besar.”

Ulama telah menyebutkan bahwa kelompok-kelompok yang menyimpang itu tidak memiliki kaedah-kaedah sandaran maupun sedikit madzhab pegangan. Kebanyakan mereka hanyalah para pelajar bodoh yang termasuk kategori awam. Mereka bukanlah termasuk orang-orang yang berkompeten dan bukan termasuk ulama Islam.

Untuk membantah para ahli bid‘ah itu, tampillah sekelompok ulama sejati yang menasehati karena Allah, Rasūl-Nya dan hamba-hambaNya yang mu’min. Mereka menjelaskan hal-ihwal dan kesesatan mereka kepada umat, dan mereka telah menyusun banyak kitab mengenai hal tersebut, di antaranya:

 • Syifā’-us-Saqām karya Syaikh-ul-Islām Imām Taqiyyuddīn as-Subkī. (11).
 • Al-Jauhar-ul-Munazhzham karya Imām Ibn Ḥajar al-Haitsamī. (22).
 • Syawāhid-ul-Ḥaqq karya al-‘Allāmah an-Nabhānī (33).
 • Khulāshat-ul-Kalām dan ad-Durar-us-Saniyyah karya al-‘Allāmah Sayyid Aḥmad bin Zainī Dahlān. (44).
 • Ghauts-ul-‘Ibād karya al-‘Allāmah Syaikh Abū Saif al-Ḥammāmī (55).
 • Furqān-ul-Qur’ān karya Syaikh al-‘Allāmah Salamah al-‘Azzamī. (66).
 • Shulḥ-ul-Ikhwān karya Syaikh Dāwūd al-Afandī. (77).
 • Barā’at-ul-Asy‘ariyyīna min ‘Aqā’id-il-Mukhālifīn karya Abū Ḥamīd bin Marzūq. (88).
 • Ash-Shawā‘iq-ul-Ilāhiyyah karya Syaikh Sulaimān bin ‘Abd-il-Wahab. (99).
 • Nafas-ur-Raḥmān karya al-‘Allāmah Ismā‘īl bin Mahdī Gharbānī. (1010) dan lain-lain.

Catatan:

 1. 1). Beliau adalah al-Imām-ul-Ḥāfizh Qādhī al-Qudhāt Syaikh-ul-Islām Abul-Ḥasan ‘Alī bin ‘Abd-il-Kāfī as-Subkī al-Anshārī al-Khazrajī (683-756 H.), seorang mujtahid pada masanya, salah seorang hafizh mufassir terkemuka yang ahli debat dan pemilik karangan-karangan besar di bidang ilmu-ilmu syara‘, seperti Ad-Durr-un-Nazhimi fī Tafsīr-il-Qur’ān-il-‘Azhīm, As-Saif-ul-Maslūli ‘alā Man Sabb-ar-Rasūl, Al-Ibtihūju fī Syarḥ-il-Minhāj dan banyak kitab-kitab lainnya yang hampir mencapai 200 kitab.
 2. 2). Beliau adalah al-Imām-ul-Faqīh Aḥmad bin Muḥammad bin ‘Alī bin Ḥajar al-Haitsam as-Sa‘dī al-Anshārī (909-974 H.), seorang muḥaqqiq Madzhab Syāfi‘ī terakhir. Beliau lahir di Maḥallah Abil-Haitsamī, Mesir, dan wafat di Makkah. Beliau memiliki banyak karangan, dan yang paling terkenal sekaligus paling monumental di antaranya adalah kitab Tuḥfat-ul-Muḥtaji bi Syarḥ-il-Minhāj.
 3. 3). Beliau adalah al-‘Allāmah al-Adīb (sasterawan) al-Walī, al-Bushirī pada masanya, Abul-Maḥāsīn Yūsuf bin Ismā‘īl bin Yūsuf an-Nabhānī (1265-1350 H.). Beliau lahir di Palestina, belajar di al-Azhar, dan terakhir menjabat sebagai hakim di Beirut. Beliau banyak mengarang kitab-kitab yang diberkahi, di antaranya: Jāmi‘ Karāmat-il-Awliyā’, al-Majmū‘āt-un-Nabhāniyyatu fil-Madā’iḥ-in-Nabawiyyah, Ḥujjatullāhi fil-‘Ālamīn dan lain-lain.
 4. 4). Beliau adalah mufti Madzhab Syāfi‘ī di Makkah, Al-‘Allāmah Aḥmad bin Zainī Dahlān (1231-1304 H.). Beliau adalah seorang faqih sekaligus sejarawan yang bergelut dalam berbagai bidang ilmu. Beliau lahir di Makkah dan wafat di Madīnah. Di antara karangannya: al-Futuḥūt-ul-Islāmiyyah, Syarḥ-ul-Ajurumiyyah, Umarā’-ul-Balad-il-Ḥarām, dan lain-lain.
 5. 5). Beliau adalah al-‘Allāmah Mushthafā Abū Saif al-Ḥammāmī, seorang ulama Mesir yang mulia. Beliau adalah khathib masjid az-Zaini di Kairo. Di antara karangannya Muntahā ‘Āmāl-ul-Khuthabā’, Dīwān-un-Nafḥat-iz-Zainabiyyah, dan Syajā‘atu Rasūlillāh s.a.w. Beliau wafat pada tahun 1368 H.
 6. 6). Beliau adalah al-‘Allāmah al-Muḥaqqiq, Al-Mursyid ar-Rabbānī, asy-Syaikh Salamah bin Hindī Salamah al-Azzamī al-Qudhā’ī an-Naqsyabandi asy-Syāfi‘ī (1298-1376 H.). Beliau tumbuh di keluarga yang terhormat dan cacat pada usia tiga tahun. Beliau menuntut ilmu di kampung halamannya, Qaliyub, kemudian di al-Azhar, dan bersinar cemerlang dalam meraih ilmu dan menempuh jalan menuju Allah. Beliau meninggalkan pengganti dalam hal petunjuk kewalian yang terkenal, yaitu Muḥammad Amīn al-Kurdī. Beliau juga mengarang kitab, dan sebagian biografinya tercantum di bagian akhir kitab al-Barāhīn-us-Sāthi’ah karangannya.
 7. 7). Beliau adalah asy-Syaikh Dāwūd bin Sulaimān al-Baghdādī an-Naqsyabandī al-Khālidī asy-Syāfi‘ī yang terkenal dengan nama Ibn Jurjīs (1231-1299 H.). Beliau adalah seorang ahli fikih sekaligus sastrawan dari penduduk Baghdād, tempat beliau lahir dan wafat. Beliau tinggal di Makkah selama 10 tahun dan mengarang beberapa kitab, di antaranya Asyadd-ul-Jihādi fī Ibtihāli Da‘wā al-Ijtihād dan Raudh-ush-Shafā fī Ba‘dhi Manāqibi Wālid-il-Mushthafā s.a.w.
 8. 8). Beliau adalah al-‘Allāmah as-Sayyid Muḥammad al-‘Arabī at-Tabānī al-Mālikī al-Makkī (1315-1390 H.), seorang ulama yang menggeluti berbagai disiplin ilmu dan mengarang kitab. Asalnya dari Al-Jazā’ir. Beliau adalah guru di Madrasah al-Falāḥ, Makkah, dan menyampaikan pengajian di tanah haram Makkah selama beberapa waktu. Beliau wafat di Makkah dan dikuburkan di perkuburan Ma’lā.
 9. 10). Beliau adalah Sulaimān bin ‘Abd-il-Wahab bin Sulaimān al-Tamīmī an-Najdī, saudara Muḥammad bin ‘Abd-il-Wahab. Beliau sangat menentang saudaranya terkait pemikiran-pemikirannya dan menulis beberapa risalah mengenai hal tersebut, di antaranya ash-Shawā‘iq-ul-Ilāhiyyah dan ar-Raddu ‘alā Man Kaffar-al-Muslimīn Bisabab-in-Nuzūr li-Gharillāh. Beliau wafat kira-kira pada tahun 1210 H.
 10. 10). Beliau adalah al-‘Allāmah asy-Syaikh Ismā‘īl bin Mahdī bin Ḥumaid al-Gharbānī, berasal dari kampung a-Malḥamah, provinsi Ibb di Yaman. Beliau adalah seorang yang zuhud dan ahli tashawwuf. Di penghujung usianya beliau tinggal di daerah al-Idein dan wafat di sana pada awal abad 14 Hijriyyah.

Komentar

Belum ada komentar. Mengapa Anda tidak memulai diskusi?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *