Hati Senang

001 Nasab Suci – Sirah Nabawiyyah – Ibnu Hisyam

BAB 1 NASAB SUCI: DARI MUḤAMMAD SHALLALLĀHU ‘ALAIHI WA SALLAM HINGGA ĀDAM ‘ALAIH-IS-SALĀM   Nasab Muḥammad Rasūlullāh shallallāhu ‘alaihi wa sallam Abū Muḥammad ‘Abd-ul-Mālik bin Hisyām berkata: “Inilah sīrah (biografi) Rasūlullāh shallallāhu ‘alaihi wa sallam, Muḥammad bin ‘Abdullāh bin ‘Abd-ul-Muththalib. Nama asli ‘Abd-ul-Muththalib ialah Syaibah bin Hisyām. Nama asli Hisyām ialah ‘Amr bin ‘Abdu Manāf. Nama asli ‘Abdu Manāf ialah al-Mughīrah bin Qushai. Nama asli Qushai ialah Zaid bin Kilāb…
Lewat ke baris perkakas