2-1 Satu Uqiyah Yang Membuat Resah – 115 Kisah Menakjubkan dalam Kehidupan Rasulullah

Satu Uqiyah yang Membuat Resah   Suatu hari seseorang menemui Rasūlullāh Saw. dan meminta beliau mendoakannya. Beliau berkata: “Duduklah. Allah akan mengaruniakan rezeki kepadamu.” Tidak lama kemudian, datang lagi orang kedua dan ketiga. Seperti kepada orang pertama, beliau berkata: “Duduklah. Allah akan mengaruniakan rezeki kepadamu.” Terakhir datang orang keempat sambil membawa empat uqiyah. Ia berkata: “Wahai Rasūlullāh, aku datang untuk menyerahkan sedekah.” Rasūlullāh Saw. memanggil orang pertama dan memberinya satu…

1-17 Pohon Kurma Yang Berpindah – 115 Kisah Menakjubkan dalam Kehidupan Rasulullah

Pohon Kurma yang Berpindah   Ada seorang sahabat bernama Abū Dujānah. Nama aslinya adalah Samak ibn Kharsyah. Ialah sang pemilik ikat kepala merah dan pemegang pedang Rasūlullāh Saw. pada Perang Uhud. Setiap kali usai berjamaah shubuh, Abū Dujānah buru-buru keluar tidak mengikuti doa Rasūlullāh Saw. Suatu hari Rasūlullāh saw. menegurnya: “Apakah kau tidak butuh kepada Allah?” “Tentu saja, yā Rasūlullāh,” jawab Abū Dujānah. “Tetapi, mengapa kau tidak diam dulu sampai…

1-16 Geribah Seorang Wanita – 115 Kisah Menakjubkan dalam Kehidupan Rasulullah

Geribah Seorang Wanita   Diriwayatkan dari ‘Imrān ibn Ḥusain bahwa dalam sebuah perjalanan Rasūlullāh Saw. dan para sahabat kehabisan air dan mereka merasa sangat haus. Beliau mengutus ‘Alī ibn Abī Thālib dan Zubair ibn al-‘Awwām seraya berpesan: “Nanti kalian akan bertemu seorang wantia di tempat anu. Ia memiliki seekor unta yang padanya ada dua geribah. Bawalah dua geribah itu kepadaku!” Tepat seperti yang dikatakan Rasūlullāh, ‘Alī dan Zubair bertemu dengan…

1-15 Racun Wanita Yahudi – 115 Kisah Menakjubkan dalam Kehidupan Rasulullah

Racun Wanita Yahudi   Usai Perang Khaibar, seorang wanita Yahudi menyampaikan keinginannya untuk menjamu Rasūlullāh Saw. dan para sahabat. Ia bertanya tentang bagian daging yang paling beliau sukai. Sesorang megatakan bahwa beliau menyukai daging kambing muda terutama bagian pahanya. Wanita Yahudi itu pun menyembelih seekor kambing, membakar dagingnya, lalu membubuhkan racun mematikan pada bagian paha. Setelah itu, ia menyiapkan semua masakannya. Ketika Rasūlullāh Saw. keluar dari masjid setelah menunaikan shalat…

1-14 Allah Memelihara Rasul-Nya – 115 Kisah Menakjubkan dalam Kehidupan Rasulullah

Allah Memelihara Rasūl-Nya   Suatu hari dua pemuka kafir Quraisy duduk berbincang-bincang di samping Ka‘bah. Mereka adalah Shafwān ibn Umayyah dan ‘Umair ibn Wahab. Dengan sangat hati-hati Shafwān berkata, “Hai ‘Umair, Muḥammad telah membunuh ayah, paman, dan saudara kita dalam Perang Badar. Apakah kau siap pergi ke Madīnah dan membunuhnya?” “Aku ingin melakukannya, tetapi bagaimana dengan keluargaku jika aku mati atau tertangkap?” tanya ‘Umair bimbang. “Tenang saja. Demi Lāta dan…

1-13 Serigala dan Biawak Berbicara tentang Rasulullah – 115 Kisah Menakjubkan dalam Kehidupan Rasulullah

Serigala dan Biawak Berbicara tentang Rasūlullāh   Seorang Yahudi menggembalakan dombanya di sebuah lembah di Makkah. Lalu, tanpa diduga, muncul seekor serigala memangsa dombanya. Serigala itu berlari menyeret mangsanya. Si Yahudi yang tidak mau kehilangan dombanya, berlari dan mengejar serigala itu. Ia berusaha merebut kembali dombanya. Namun, ia terkejut saat mendengar serigala itu berkata: “Apakah kau tidak takut kepada Allah? Kau mengambil domba yang telah dianugerahkan Allah kepadaku sebagai rezekiku.”…

1-12 Makar Yang Terbongkar – 115 Kisah Menakjubkan dalam Kehidupan Rasulullah

Makar yang Terbongkar   Suatu hari, usai Perang Badar, di hadapan kaum Quraisy Makkah, Abū Sufyān berkata: “Mengapa tidak ada orang yang mau membunuh Muḥammad ketika ia berjalan-jalan di pasar? Kita harus menuntut balas!” Seorang pedalaman mendatangi Abū Sufyān di rumahnya dan berkata: “Jika kau memberiku bekal, aku akan membunuh Muḥammad. Aku pandai menemukan jalan-jalan rahasia ke Madīnah. Aku pun sangat mahir mengenal arah, dan pisauku pun selalu terasah tajam.”…

1-11 Kerikil Pun Bertasbih – 115 Kisah Menakjubkan dalam Kehidupan Rasulullah

Kerikil pun Bertasbih   Suatu hari seorang laki-laki mendatangi rumah Rasūlullāh Saw., tetapi beliau tidak ada di rumah. Ia bertanya kepada pelayan beliau yang mengatakan bahwa Rasūlullāh Saw. sedang berada di sebuah tempat. Maka, ia pergi ke tempat yang ditunjukkan si pelayan itu. Tiba di tempat tujuan, ia melihat Rasūlullāh Saw. sedang duduk sendirian, tanpa seorang sahabat pun menemaninya. Ia mengira Rasūlullāh Saw. sedang menerima wahyu. Ia berjalan mendekati beliau,…

1-10 Rasulullah Berbicara Dengan Pohon – 115 Kisah Menakjubkan dalam Kehidupan Rasulullah

Rasūlullāh Berbicara dengan Pohon   Ibn ‘Umar  r.a. menceritakan bahwa dalam sebuah perjalanan, Rasūlullāh Saw. bertemu dengan beberapa orang pedalaman dan beliau mengajak mereka memeluk Islam. Rasūlullāh Saw. berkata: “Aku akan  memperlihatkan sesuatu  kepada siapa pun yang masih sangsi. Ini adalah pohon, aku akan bicara kepadanya dan meminta sesuatu darinya.” Lalu, tiba-tiba pohon di hadapan Rasūlullāh itu merunduk dan mencium bumi, kemudian tegak kembali seperti semula. Menyaksikan peristiwa itu, orang-orang…