114-Tafsir-ash-Shabuni-Cover

Surah al-Mursalat 77 ~ Tafsir ash-Shabuni (1/2)

077 SURAT AL-MURSALĀT Pokok-pokok Kandungan Surat. Surat al-Mursalat adalah surat Makkiyyah yang memiliki sifat dan karakter sebagaimana surat Makkiyyah lainnya. Di antaranya, mementingkan sisi akidah…
114-Tafsir-ash-Shabuni-Cover

Surah an-Naba’ 78 ~ Tafsir ash-Shabuni (2/2)

Di ayat-ayat di atas, Allah menuturkan sembilan bukti kekuasaan-Nya dan sebagai argumen jelas bahwa ba‘ts dan kehidupan kedua pasti terjadi. Sebab jika Allah mampu membangkitkan…
114-Tafsir-ash-Shabuni-Cover

Surah an-Naba’ 78 ~ Tafsir ash-Shabuni (1/2)

078 SŪRAT-UN-NABA’ Pokok-pokok Kandungan Surat. Surat ini disebut sūrat-un-Naba’ atau surat ‘Amma karena di dalamnya terdapat “berita”; penting mengenai hari kiamat, ba‘ts (kebangkitan dari kubur)…
114-Tafsir-ash-Shabuni-Cover

Surah an-Nazi’at 79 ~ Tafsir ash-Shabuni (1/2)

079 SŪRAT-UN-NĀZI‘ĀT Pokok-pokok Kandungan Surat. Sūrat-un-Nāzi‘āt adalah Makkiyyah. Sebagaimana sifat surat Makkiyyah lainnya, surat ini menitikberatkan pokok-pokok akidah Islam; keesaan, risalah, ba‘ts, pembalasan di akhirat.…
114-Tafsir-ash-Shabuni-Cover

Suratu ‘Abasa 80 ~ Tafsir ash-Shabuni (2/2)

Setelah itu, Allah menjelaskan keagungan kedudukan al-Qur’an dengan berfirman: “di dalam kitab-kitab yang dimuliakan”; Al-Qur’an berada dalam lembaran-lembaran yang dimuliakan di sisi Allah “yang ditinggikan…
114-Tafsir-ash-Shabuni-Cover

Suratu ‘Abasa 80 ~ Tafsir ash-Shabuni (1/2)

080 SŪRATU ‘ABASA Pokok-pokok Kandungan Surat. Sūratu-‘Abasa termasuk kelompok surat Makkiyyah yang menitikberatkan hal-hal yang berkaitan dengan akidah Islam dan risalah kenabian. Surat ini juga…
114-Tafsir-ash-Shabuni-Cover

Surah at-Takwir 81 ~ Tafsir ash-Shabuni

081 SŪRAT-UT-TAKWĪR Pokok-pokok Kandungan Surat. Sūrat-ut-Takwīr termasuk surat Makkiyyah yang menitik beratkan dua hal besar; hakikat kiamat dan hakikat wahyu (risalah). Keduanya bagian pokok keimanan.…
114-Tafsir-ash-Shabuni-Cover

Surah al-Infithar 82 ~ Tafsir ash-Shabuni

082 SŪRAT-UL-INFITHĀR Pokok-pokok Kandungan Surat. Sūrat-ul-Infithār termasuk kelompok surat Makkiyyah. Sebagaimana surat sebelumnya, surat ini juga membicarakan perubahan alam semesta yang menyertai terjadinya hari kiamat.…