Suratu Nuh 71 ~ Tafsir ash-Shabuni (2/2)

Kemudian Allah menjelaskan apa yang dinasihatkan Nūḥ kepada mereka yang dilakukan diam-diam dan terang-terangan. “maka aku katakan kepada mereka: “Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun”; berimanlah kalian kepada Allah. Bertaubatlah kalian dari kekufuran dan durhaka, sebab Tuhan kalian Maha menerima taubat dan Maha Penyayang. Dia mengampuni dosa dan menerima taubat: “niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat”; Dia akan menurunkan hujan kepada kalian dengan lebat dan…

Suratu Nuh 71 ~ Tafsir ash-Shabuni (1/2)

071 SŪRATU NŪḤ Pokok-pokok Kandungan Surat. Surat Nūḥ termasuk surat Makkiyyah. Sebagaimana surah Makkiyyah lainnya, surat ini mementingkan masalah dasar-dasar agama (ushūl-ud-dīn) dan menetapkan kaidah-kaidah keimanan. Secara rinci, surat ini mengisahkan Nabi Nūḥ a.s., sesepuh para nabi sejak berdakwah sampai banjir bandang yang menenggelamkan kaumnya yang mendustakan sunnatullah yang berlaku pada umat-umat yang berpaling dari peringatan Allah, kesudahan para rasūl dan orang-orang kafir di manapun dan kapanpun. Surat ini diawali…