114-Tafsir-ash-Shabuni-Cover

Suratu Nuh 71 ~ Tafsir ash-Shabuni (2/2)

Kemudian Allah menjelaskan apa yang dinasihatkan Nūḥ kepada mereka yang dilakukan diam-diam dan terang-terangan. “maka aku katakan kepada mereka: “Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia…

Suratu Nuh 71 ~ Tafsir ash-Shabuni (1/2)

071 SŪRATU NŪḤ Pokok-pokok Kandungan Surat. Surat Nūḥ termasuk surat Makkiyyah. Sebagaimana surah Makkiyyah lainnya, surat ini mementingkan masalah dasar-dasar agama (ushūl-ud-dīn) dan menetapkan kaidah-kaidah…