Suratu Nuh 71 ~ Tafsir al-Wasith (2/2)

PERINGATAN NŪḤ DENGAN DALIL-DALIL AKAN KEESAAN ALLAH DAN SIKAP KAUMNYA TERHADAPNYA. Nūḥ a.s. tidak membiarkan satu dalil pun kecuali ia sampaikan kepada kaumnya sebagai bukti keberadaan, keesaan dan kekuasaan Allah, meliputi penciptaan langit dan bumi, penciptaan manusia dan ditumbuhkannya tanaman. Akan tetapi, mereka adalah kaum yang dungu lagi bodoh, mereka tetap saja komitmen dengan penyembahan patung, kesesatan dan penyesatan. Maka Allah mengancam mereka, Dia ilhamkan Nūḥ a.s. untuk melaknat mereka…

Suratu Nuh 71 ~ Tafsir al-Wasith (1/2)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang   SŪRATU NŪḤ   DA‘WAH NŪḤ A.S. Dalam jangka waktu hampir seribu tahun Nūḥ a.s. menghadapi perlakuan kaumnya yang tidak pernah dihadapi oleh seorangpun nabi yang lain, di mana mereka mendustakan dan menyakitinya, mereka kecuali sangat sedikit orang berpaling dari da‘wahnya untuk mengesakan Allah dan meninggalkan penyembahan patung yang primitif. Mereka menyimpang dalam ketetapan mereka dari…