tafsir-jalalain-cover_comp

Asbab-un-Nuzul Surah at-Taghabun ~ Tafsir al-Jalalain

ASBĀB-UN-NUZŪL SŪRAT-UT-TAGHĀBUN بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang   Imām Tirmidzī telah mengetengahkan sebuah hadits demikian pula Imām…

Surah at-Taghabun 64 ~ Tafsir al-Jalalain

065 SŪRAT-UT-TAGHĀBUN Makkiyyah dan Madaniyyah, 18 ayat Turun sesudah Sūrat-ut-Taḥrīm   بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang  …