114-Tafsir-ash-Shabuni-Cover

Surah an-Nazi’at 79 ~ Tafsir ash-Shabuni (1/2)

079 SŪRAT-UN-NĀZI‘ĀT Pokok-pokok Kandungan Surat. Sūrat-un-Nāzi‘āt adalah Makkiyyah. Sebagaimana sifat surat Makkiyyah lainnya, surat ini menitikberatkan pokok-pokok akidah Islam; keesaan, risalah, ba‘ts, pembalasan di akhirat.…