tafsir-jalalain-cover_comp

Asbab-un-Nuzul Surah an-Nashr ~ Tafsir al-Jalalain

ASBĀB-UN-NUZŪL SŪRAT-UN-NASHR   بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang Imam ‘Abd-ur-Razzāq di dalam kitab Mushannaf-nya telah mengetengahkan sebuah…

Surah an-Nashr 110 ~ Tafsir al-Jalalain

110 SŪRAT-UN-NASHR 3 ayat, diturunkan di Mina sewaktu haji wada’. Dikategorikan ke dalam kelompok Surat Madaniyyah. Surat ini yang terakhir kali diturunkan. Turun sesudah Sūrat-ut-Taubah.…