114-Tafsir-ash-Shabuni-Cover

Surah al-Munafiqun 63 ~ Tafsir ash-Shabuni (2/2)

“Dan apabila dikatakan kepada mereka: Marilah (beriman), agar Rasūlullāh memintakan ampunan bagimu”; jika dikatakan kepada orang munāfiq: “Marilah menghadap kepada Nabi s.a.w. agar dia meminta…

Surah al-Munafiqun 63 ~ Tafsir ash-Shabuni (1/2)

063 SŪRAT-(AL-MUNĀFIQŪN) Pokok-pokok Kandungan Surat. Surat al-Munāfiqūn termasuk surat Madaniyyah dan sifatnya sebagaimana surat-surat Madaniyyah yang lain yang mementingkan sisi-sisi syarī‘at Islam dan hukum serta…