tafsir-jalalain-cover_comp

Asbab-un-Nuzul Surah al-Jumu’ah ~ Tafsir al-Jalalain

ASBĀB-UN-NUZŪL SŪRAT-UL-JUMU‘AH بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang   Asy-Syaikhain telah mengetengahkan sebuah hadits melalui Jābir r.a. yang…

Surah al-Jumu’ah 62 ~ Tafsir al-Jalalain

062 SŪRAT-UL-JUMU‘AH Madaniyyah, 11 ayat Turun sesudah Sūrat-ush-Shaff   بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang   يُسَبِّحُ للهِ