Surah al-Ikhlash 112 ~ Tafsir asy-Syaukani (2/2)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ. اللهُ الصَّمَدُ. لَمْ يَلِدْ وَ لَمْ يُوْلَدْ. وَ لَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ 112:1. Katakanlah: “Dia-lah Allah, Yang Maha Esa. 112:2. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. 112:3. Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakkan, 112:4. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. (al-Ikhlāsh [112]: 1-4).   Firman Allah: (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ.) “Katakanlah: “Dia-lah Allah,…

Surah al-Ikhlash 112 ~ Tafsir asy-Syaukani (1/2)

SURAH AL-IKHLĀSH   Surah ini meliputi empat ayat. Surah ini Makkiyyah (diturunkan di Makkah) menurut pernyataan Ibnu Mas‘ud, al-Hasan, ‘Atha’, ‘Ikrimah, dan Jabir. Dan Madaniyyah (diturunkan di Madinah) menurut salah satu pendapat Ibnu ‘Abbas, Qatadah, adh-Dhahhak, dan as-Suddi. Diriwayatkan oleh Ahmad, al-Bukhari di dalam Tarikh-nya, at-Tirmidzi, Ibnu Jarir, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Abi ‘Ashim di dalam as-Sunnah, al-Baghawi di dalam Mu‘jam-nya, Ibnu Mundzir, Abu Syaikh di dalam al-‘Azhamah, al-Hakim dan ia…