Surah al-Ikhlash 112 ~ Tafsir al-Qurthubi (3/3)

Keempat: At-Tirmidzi meriwayatkan, dari Anas bin Malik, ia berkata: أَقْبَلْتُ مَعَ النَّبِيِّ (ص) رَجُلًا يَقْرَأُ: قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ، اللهُ الصَّمَدُ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ص): وَجَبَتْ. قُلْتُ: وَ مَا وَجَبَتْ؟ قَالَ: الْجَنَّةُ. Pada suatu hari aku pernah bepergian bersama Nabi s.a.w., dan ketika di perjalanan tiba-tiba kami mendengar seseorang membaca sūrat-ul-Ikhlāsh, lalu beliau berkata: “Telah ditetapkan baginya.” Aku pun lantas bertanya kepada beliau: “Apakah yang telah ditetapkan baginya wahai Rasulullah?”…

Surah al-Ikhlash 112 ~ Tafsir al-Qurthubi (2/3)

Kedua: Dalam kitab Shaḥīḥ-ul-Bukhārī disebutkan, sebuah riwayat dari Abu Sa‘id-il-Khudri, ia berkata: Pada suatu hari ada seorang laki-laki yang mendengar seseorang membaca sūrat-ul-Ikhlāsh dan mengulang-ulangnya. Ketika pagi harinya laki-laki tersebut menghadap Nabi s.a.w. dan menceritakan hal itu, namun yang dihitung olehnya dan dilaporkan kepada Nabi s.a.w. hanya sedikitnya saja (sedikit dari qirā’ah sūrat-ul-Ikhlāsh yang dibaca oleh orang tadi), lalu Nabi s.a.w. berkata: وَ الَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ إِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ.

Surah al-Ikhlash 112 ~ Tafsir al-Qurthubi (1/3)

SŪRAT-UL-IKHLĀSH.   Firman Allah: قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ. اللهُ الصَّمَدُ. لَمْ يَلِدْ وَ لَمْ يُوْلَدْ. وَ لَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ 112:1. Katakanlah: “Dia-lah Allah, Yang Maha Esa. 112:2. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. 112:3. Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakkan, 112:4. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. (Sūrat-ul-Ikhlāsh, Ayat: 1-4.) Untuk surah ini dibahas empat masalah: Pertama:  Firman Allah s.w.t.: (قُلْ