114-Tafsir-ash-Shabuni-Cover

Surah al-‘Alaq 96 ~ Tafsir ash-Shabuni (2/2)

Kemudian Allah menjelaskan penyebab kedurhakaan manusia. “Ketahuilah! Sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas”; sungguh manusia melampaui batas dalam kedurhakaan dan mengikuti hawa nafsu serta sombong kepada…

Surah al-‘Alaq 96 ~ Tafsir ash-Shabuni (1/2)

096 SŪRAT-UL-‘ALAQ. Pokok-pokok Kandungan Surat. Sūrat-ul-‘Alaq yang juga disebut surat Iqra’ adalah surat Makkiyyah. Ia membahas masalah-masalah berikut ini: Pertama, permulaan wahyu yang diturunkan kepada…