kitab-ush-shidq-kitab-kebenaran-abu-said-al-kharraz-cover

Cobaan Orang Mukmin – Kitab-ush-Shidq (3/3)

Kedua, hamba yang memuliakan dirinya dengan senantiasa bersikap benar, banyak beramal saleh, akan berakhlak mulia. Ia melaksanakan tiga sifat ini sesuai dengan kehendak Allah s.w.t.,…