Fikih-Empat-Madzhab-Hanafi-Maliki-Syafi’i-&-Hanbali_Cover

Kitab Zakat – Fikih Empat Madzhab

KITĀB ZAKAT (710)   Keempat imam madzhab (Mālik, Abū Ḥanīfah, Aḥmad bin Ḥanbal, dan asy-Syāfi‘ī) sepakat bahwa zakat merupakan salah satu rukun Islam dan salah…