Bidayat-ul-Mujtahid-Ibnu-Rusyd

Etika Buang Air – Bidayat-ul-Mujtahid

Bab VI Etika Buang Air.   Kebanyakan etika beristinja’ menurut ‘ulamā’ fikih dipahami sebagai amalan yang sunnah, semuanya diketahui dalam hadits, seperti pergi ke tempat…