kitab-ush-shidq-kitab-kebenaran-abu-said-al-kharraz-cover

Malu Kepada Allah – Kitab-ush-Shidq

BAGIAN DELAPAN MALU KEPADA ALLAH   Diriwayatkan dari Nabi Muḥammad s.a.w. bahwasanya beliau bersabda: الْحَيَاءُ مِنَ الإِيْمَانِMalu adalah sebagian dari iman.” (H.R.…
kitab-ush-shidq-kitab-kebenaran-abu-said-al-kharraz-cover

Takut Kepada Allah – Kitab-ush-Shidq

BAGIAN TUJUH TAKUT KEPADA ALLAH   Berkaitan dengan benar dalam bertaqwā kepada Allah s.w.t., ada beberapa firman-Nya yang menyatakan hal tersebut. Di antaranya adalah: وَ
kitab-ush-shidq-kitab-kebenaran-abu-said-al-kharraz-cover

Bertawakkal – Kitab-ush-Shidq

BAGIAN ENAM BERTAWAKKAL   Ada cukup banyak firman Allah s.w.t. yang berkaitan dengan masalah tawakkal. Di antaranya adalah sebagai berikut: وَ عَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ
kitab-ush-shidq-kitab-kebenaran-abu-said-al-kharraz-cover

Zuhud – Kitab-ush-Shidq (2/2)

Selain itu, ada orang yang berzuhud karena menginginkan dan mengharapkan masuk Surga. Dan karena itu, ia meninggalkan dunia dengan segala keni‘matannya, sebab hatinya hanya berkeinginan…
kitab-ush-shidq-kitab-kebenaran-abu-said-al-kharraz-cover

Zuhud – Kitab-ush-Shidq (1/2)

BAGIAN LIMA ZUHUD   Allah s.w.t. telah menghinakan dunia, dan bahkan menamainya dengan pelbagai sebutan yang belum pernah diberikan kepada manusia. Hal ini sebagaimana yang…
kitab-ush-shidq-kitab-kebenaran-abu-said-al-kharraz-cover

Mencari yang Halal – Kitab-ush-Shidq (3/3)

Cukup banyak orang-orang yang berperilaku seperti itu, di mana mereka adalah orang-orang yang mempunyai pikiran yang jernih dan cukup mempunyai pengetahuan yang memadai tentang contoh-contoh…
kitab-ush-shidq-kitab-kebenaran-abu-said-al-kharraz-cover

Mencari yang Halal – Kitab-ush-Shidq (2/3)

Sebaliknya, bencana dan kesempitan yang ditimpakan oleh Allah s.w.t. kepada hamba-hambaNya adalah ujian, supaya si hamba mampu menanggungnya dengan penuh kesabaran, dan menunaikan segala yang…
kitab-ush-shidq-kitab-kebenaran-abu-said-al-kharraz-cover

Mencari yang Halal – Kitab-ush-Shidq (1/3)

BAGIAN EMPAT MENCARI YANG HALAL   Benar dalam perkara yang halal adalah apabila kamu memperoleh rezeki yang halal, namun hanya mengambil sekadarnya saja sesuai keperluanmu…