“Akal adalah pemimpin tentara ar-Rahman (Allah), hawa keinginan adalah pemimpin tentara syaitan, dan nafsu tertarik-tarik di antara keduanya, jadi siapa saja yang menang, ia (nafsu) akan berada di bawah daerah kekuasaannya.” ~Sayyidina Ali r.a. |

Ucapan Sayyidina Ali (ra) Tentang Akal 001

“Akal adalah pemimpin tentara ar-Rahman (Allah), hawa keinginan adalah pemimpin tentara syaitan, dan nafsu tertarik-tarik di antara keduanya, jadi siapa saja yang menang, ia (nafsu)…
“Takutlah kepada Allah s.w.t. hingga seolah-olah kau tak pernah berbuat taat. Berharaplah kepada Allah hingga seolah-olah kau tak pernah berbuat maksiat.” ~Sayyidina Ali r.a. |

Ucapan Indah – Sayyidina Ali (ra) 001

“Takutlah kepada Allah s.w.t. hingga seolah-olah kau tak pernah berbuat taat. Berharaplah kepada Allah hingga seolah-olah kau tak pernah berbuat maksiat.” ~Sayyidina Ali r.a. |…
“Sungguh janganlah orang yang ditanyai tentang sesuatu yang tidak diketahuinya merasa malu untuk mengatakan: saya tidak mengetahuinya.” ~Sayyidina Ali r.a. |

Tentang Ilmu 004 Sayyidina Ali (ra)

“Sungguh janganlah orang yang ditanyai tentang sesuatu yang tidak diketahuinya merasa malu untuk mengatakan: saya tidak mengetahuinya.” ~Sayyidina Ali r.a. |…