Seseorang pernah bertanya kepada Rasulullah SAW: “Islam manakah yang paling baik?” Nabi SAW menjawab: “Kamu memberi makan dan memberi salam kepada orang yang kamu kenal dan yang tidak kamu kenal.” ~Hadits Riwayat Bukhari & Muslim, Sunan Abu Dawud, dll.

Tentang Sedekah 002 – HR Bukhari

Seseorang pernah bertanya kepada Rasulullah SAW: “Islam manakah yang paling baik?” Nabi SAW menjawab: “Kamu memberi makan dan memberi salam kepada orang yang kamu kenal…
Jika seorang muslim, atau seorang mukmin berwudhu’, lalu ia membasuh wajahnya, maka dosa-dosa yang berada di wajahnya karena pandangan mata akan keluar bersama air, atau bersama tetesan air terakhir, atau yang semisal itu. Jika ia membasuh tangan, maka dosa-dosa dari tangannya akan keluar bersama air, atau bersama tetesan air terakhir hingga ia keluar tanpa dosa sedikit pun. ~Hadits Riwayat Tirmidzi

Tentang Berwudhu 001 HR Tirmidzi

Jika seorang muslim, atau seorang mukmin berwudhu’, lalu ia membasuh wajahnya, maka dosa-dosa yang berada di wajahnya karena pandangan mata akan keluar bersama air, atau…
Rasulullah S.A.W. pernah bersabda: “Janganlah kalian duduk dengan seorang yang berilmu, kecuali ia mengajak kepada lima perkara berikut ini:  Pertama, mengajak kepada keyakinan, bukan keraguan. Kedua, mengajak kepada sikap ikhlas, bukan riya’. Ketiga, mengajak kepada kesederhanaan, bukan kemegahan dunia. Keempat, mengajak kepada cinta, bukan permusuhan. Dan yang kelima, mengajak kepada sikap zuhud terhadap urusan dunia, bukan justru menggemarkan dengannya (urusan dunia).” ~Diriwayatkan oleh Abu Nu‘aim dalam al-Hilyah. Juga oleh Ibn-ul-Jauzi dalam al-Maudhū‘āt.

Tentang Ilmu 009 HR Abu Nu’aim

Rasulullah S.A.W. pernah bersabda: “Janganlah kalian duduk dengan seorang yang berilmu, kecuali ia mengajak kepada lima perkara berikut ini: Pertama, mengajak kepada keyakinan, bukan keraguan.…
Pada Hari Berbangkit kelak, akan diseret orang yang berilmu, lalu dilemparkan ke dalam api neraka. Isi perutnya akan terburai ia akan berputar-putar bersama isi perutnya, seperti seekor keledai mengelilingi gilingan gandum. Para penduduk neraka bergerak mengitarinya sambil bertanya: “Mengapa engkau bisa sampai seperti ini?” Jawabnya: “Saat di dunia, aku menyuruh manusia melakukan kebaikan, akan tetapi justru aku sendiri tidak mengerjakannya. Aku juga melarang kejahatan, akan tetapi aku sendiri melakukannya.” ~HR Imam Bukhari & Muslim

Tentang Ilmu 008 HR Imam Bukhari dan Muslim

Pada Hari Berbangkit kelak, akan diseret orang yang berilmu, lalu dilemparkan ke dalam api neraka. Isi perutnya akan terburai ia akan berputar-putar bersama isi perutnya,…
Nabi s.a.w. pernah ditanya: “Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling berilmu? Beliau s.a.w. bersabda: “Dia adalah orang yang mengumpulkan ilmu manusia kepada ilmu dirinya sendiri. Dan setiap penuntut ilmu itu sangat lapar/haus terhadap ilmu.” ~Hadits Riwayat Sunan Ibnu Majah |

Tentang Ilmu 006 – HR Sunan Ibnu Majah

Nabi s.a.w. pernah ditanya: “Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling berilmu? Beliau s.a.w. bersabda: “Dia adalah orang yang mengumpulkan ilmu manusia kepada ilmu dirinya sendiri.…
“Manusia yang paling berilmu adalah orang yang mengumpulkan ilmu manusia kepada ilmu dirinya sendiri.” ~Hadits Riwayat Imam Ja’far ash-Shadiq rahimahullah yang disampaikan melalui Ahlul Bait (keluarga Nabi s.a.w.) |

Tentang Ilmu 005 HR Imam Ja’far Rahimahullah

“Manusia yang paling berilmu adalah orang yang mengumpulkan ilmu manusia kepada ilmu dirinya sendiri.” ~Hadits Riwayat Imam Ja’far ash-Shadiq rahimahullah yang disampaikan melalui Ahlul Bait…