skip to Main Content

0-4 Imam Syafi’i – Fiqih Lima Madzhab

IMĀM SYĀFI‘Ī (150 – 204 H./769 – 820 M.)   Imām Syāfi‘ī, yang dikenal sebagai pendiri madzhab Syāfi‘ī adalah: Muḥammad bin Idrīs asy-Syāfi‘ī al-Quraisyī. Beliau dilahirkan di Ghazzah, pada tahun 150 H., bertepatan dengan wafatnya Imām Abū Ḥanīfah. Meski dibesarkan dalam keadaan yatim dan dalam satu keluarga yang miskin, tidak menjadikan beliau merasa rendah diri, apalagi malas. Sebaliknya, beliau bahkan giat mempelajari hadits dari ulama-ulama hadits yang banyak terdapat di…

  • 02/25/2018

0-3 Imam Malik Bin Anas – Fiqih Lima Madzhab

IMĀM MĀLIK BIN ANAS (93 – 179 H./712 – 795 M.)   Imām Mālik bin Anas, pendiri madzhab Maliki, dilahirkan di Madinah, pada tahun 93 H. Beliau berasal dari Kablah Yamniah. Sejak kecil beliau telah rajin menghadiri majlis-majlis ilmu pengetahuan, sehingga sejak kecil itu pula beliau telah hafal al-Qur’ān. Tak kurang dari itu, ibundanya sendiri yang mendorong Imām Mālik untuk senantiasa giat menuntut ilmu. Pada mulanya beliau belajar dari Ribī‘ah,…

  • 02/22/2018

0-2 Imam Abu Hanifah – Fiqih Lima Madzhab

IMĀM ABŪ ḤANĪFAH (80 – 150 H./699 – 767 M.)   Imām Abū Ḥanīfah, pendiri madzhab Ḥanafī, adalah Abū Ḥanīfah an-Nu‘mān bin Tsābit bin Zūfī at-Tamīmī. Beliau masih mempunyai pertalian hubungan kekeluargaan dengan Imām ‘Alī bin Abī Thālib r.a. Imām ‘Alī bahkan pernah berdoa bagi Tsābit, yakni agar Allah memberkahi keturunannya. Tak heran, jika kemudian dari keturunan Tsābit ini, muncul seorang ulama besar seperti Abū Ḥanīfah. Dilahirkan di Kūfah pada…

  • 02/20/2018

0-1 Imam Ja’far – Fiqih Lima Madzhab

IMĀM JA‘FAR (80 – 148 H./699 – 765 M.)   Ja‘far ash-Shādiq adalah Ja‘far bin Muḥammad al-Bāqir bin ‘Alī Zain-ul-‘Ābidīn bin Ḥusain bin ‘Alī bin Abī Thālib, suami Fāthimah az-Zahrā’ binti Rasūlullāh Muḥammad s.a.w. Beliau dilahirkan pada tahun 80 Hijriyyah (699 M). Ibunya bernama Ummu Farwah binti al-Qāsim bin Muḥammad bin Abī Bakar ash-Shiddīq. Para beliaulah terdapat perpaduan darah Nabi s.a.w. dengan Abū Bakar ash-Shiddīq r.a. Beliau berguru langsung dengan…

  • 02/18/2018

001-4 Bersiwak (Menggosok Gigi) – Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi’i

Bersiwak (Menggosok Gigi)   Bersiwak dianjurkan pada setiap keadaan (1), kecuali setelah matahari tergelincir (ke arah barat) bagi orang yang berpuasa (2). (1). Diriwayatkan dari ‘Ā’isyah r.a. bahwasanya Nabi s.a.w. bersabda: السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ. “Bersiwak itu membersihkan mulut dan disenangi oleh Allah s.w.t.” (an-Nasā’ī, ath-Thahārah, Bab “at-Targhību fis-Siwāk”, hadits no. 5; al-Bukhārī, ash-Shaum, Bab “as-Siwāk-ur-Rathbi wal-Yābisi lish-Shā’im”; Ibnu Mājah dari Abū Umāmah r.a. ath-Thahāratu was-Sunnatuhā, Bab “as-Siwāk”, hadits…

  • 02/17/2018

001-3 Bejana Emas dan Perak – Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi’i

Bejana Emas dan Perak   Seseorang tidak boleh menggunakan bejana emas atau perak (1), tetapi boleh menggunakan selain keduanya. (2) (1). Dalil tentang keharaman penggunaan emas dan perak adalah beberapa hadits, antara lain hadits yang diriwayatkan dari Ḥudzaifah bin al-Yamān r.a. yang berkata: سَمِعْتُ النَّبِيَّ (ص) يَقُوْلُ: لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيْرَ وَ لَا الدِّيْبَاجَ وَ لَا تَشْرَبُوْا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ لَا تَأْكُلُوْا فِيْ صِحَافِهَا فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا…

  • 02/16/2018
Back To Top