2-2-1 Rahasia Bacaan & Gerakan Shalat – Penghambaan Diri Melalui Takbir, Rahasia Doa Pembuka (Iftitah), Membaca al-Qur’an & Ta‘awwudz – Belajar Khusyuk

2. RAHASIA BACAAN DAN GERAKAN SHALAT Penghambaan Diri Melalui Takbir. Seorang hamba diperintah untuk menghadapkan wajahnya ke qiblat (rumah)-Nya yang suci dan menghadapkan hatinya kepada Allah agar terbebas dari sikapnya selama ini yang lalai dan berpaling dari-Nya. Ia berdiri di hadapan Allah dengan perasaan rendah diri, tunduk patuh, dan mengharapkan belas kasih-Nya. Ia letakkan kedua tangannya dengan penuh kepatuhan dan berserah diri seraya menundukkan kepalanya sepenuh hati, mengarahkan pandangannya ke…

2-1-3 Syariat Shalat – Rahasia Shalat, Kelalaian di Antara Shalat Lima Waktu & Pembahasan Tentang Wudhu’ – Belajar Khusyuk

Rahasia Shalat. Rahasia dan inti shalat ialah menghadapkan hati kepada Allah dan menghadirkan diri secara penuh di hadapan-Nya. Apabila seorang hamba mendirikan shalat tetapi tidak menghadapkan hatinya kepada Allah, malah sibuk memikirkan segala sesuatu selain Dia, dan terbawa hanyut dalam bisikan hatinya, maka kedudukannya sama dengan seorang utusan yang lalai ketika menghadap seorang raja. Sebenarnya ia diutus untuk meminta ampunan atas kesalahan-kesalahannya, mengharapkan kemurahan, kebaikan, dan kasih sayangnya, seraya menyampaikan…

2-1-2 Syariat Shalat – Tiga Macam Manusia – Belajar Khusyuk

Tiga Macam Manusia Berkaitan dengan keadaan hati dan hubungannya dengan anggota tubuh, manusia terbagi ke dalam tiga macam. Pertama, orang yang menggunakan anggota tubuhnya sesuai dengan bakat dan tujuan penciptaanya sehingga keadaannya seperti orang yang berdagang dan mendapat untung berlimpah. Orang yang taat dan tunduk beribadah adalah orang yang melakukan transaksi yang sangat menguntungkan dengan Allah. Ia telah menjuah dirinya kepada Allah dengan imbalan yang sangat besar. Shalat merupakan ibadah…

2-1-1 Syariat Shalat – Shalat Sebagai Penyejuk Hati dan Hadiah dari Allah – Belajar Khusyuk

Bagian Kedua RAHASIA-RAHASIA SHALAT Syekh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah   1. SYARIAT SHALAT   Shalat Sebagai Penyejuk Hati dan Hadiah dari Allah. Tak pelak lagi, shalat adalah penyejuk hati orang yang mencintai Allah, nikmat bagi siapa pun yang mengesakan-Nya, taman indah bagi para ahli ibadah, kesenangan jiwa bagi kalangan yang khusyu‘, kemuliaan bagi orang yang meyakini kebenaran janji-Nya, penanda kemurnian kalangan yang menempuh jalan-Nya, dan rahmat Allah bagi hamba-hambaNya yang beriman.…

7 Ibadah I’tikaf – Sudah Sahkah Puasa Anda?

BAB VII IBADAH I‘TIKĀF. I‘tikāf definisinya adalah berdiam diri di dalam Masjid disertai dengan niat. A. Hukum I‘tikāf:Wājib. I‘tikāf menjadi wajib apabila bernadzar. Sunnah. Sunnah merupakan hukum asalnya, terutama pada malam-malam Ramadhān. Makrūh. Jika seorang wanita yang ber-i‘tikāf dapat menggerakkan syahwat pada laki-laki, seperti wanita muda dan aman dari fitnah. Adapun jika tidak aman dari fitnah, maka hukumnya haram. Ḥarām dan sah i‘tikāf-nya, yaitu i‘tikāf-nya seorang istri tanpa idzin…

6 Keutamaan Memberi Makan Kepada Orang yang Berbuka Puasa & Malam Lailat-ul-Qadar – Sudah Sahkah Puasa Anda?

BAB VI KEUTAMAAN MEMBERI MAKAN KEPADA ORANG YANG BERBUKA PUASA DAN KEUTAMAAN MALAM LAILAT-UL-QADAR. A. Keutamaan Memberi Makan Kepada Orang Yang Berbuka Puasa. Sabda Rasūlullāh s.a.w.: عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِّيْ (ر) عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ: مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلَ أَجْرِهِ. (رواه الترمذي). Yang artinya: “Barang siapa memberi makan (berbuka) bagi orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahalanya.” (HR. Tirmidzī). B. Keutamaan Malam…

02-6,7 Puasa dan Zakat & Puasa, Hari Raya, Dan Fithrah Diri – Panduan Puasa Terlengkap

6. PUASA DAN ZAKAT Sedekah adalah ‘amal yang sangat dianjurkan dan zakat adalah kewajiban. Memperbanyak sedekah di bulan Ramadhān amat disukai Rasūlullāh s.a.w. dan ini juga dapat dilaksanakan di hari-hari biasa. Dalam bahasa syariat, sedekah disebut al-Jūd. Allah s.w.t. Sendiri disifat dengan Jūd Jawād karena sangat banyak pemberian-Nya dan Maha Luas anugerah-Nya. Diriwayatkan oleh at-Tirmidzī dari Sa‘īd bin Abī Waqqāsh, bahwa Rasūlullāh s.a.w. bersabda: “Sesungguhnya Allah sangat banyak pemberian-Nya,

02-5 Puasa dan Shalat – Panduan Puasa Terlengkap

5. PUASA DAN SHALAT. Hubungan puasa dengan shalat seperti hubungan bendera dengan tiangnya. Puasa seseorang hanya dapat berkibar jika shalat yang menjadi tiangnya tegak. Shalat adalah salah satu keberkahan puasa yang bentuk konkretnya dapat kita saksikan di bulan Ramadhān. Pada bulan Ramadhān seluruh umat Islam disunnahkan untuk melaksanakan ibadah shalat Tarāwīḥ dan kecenderungan umat untuk bersemangat menjalankan shalat berjemaah. Kebaikan puasa bisa lebih mengena di hati jika kita sandingkan dengan…

02-3,4 Kesehatan Paripurna & Puasa dan Doa – Panduan Puasa Terlengkap

3. KESEHATAN PARIPURNA. “Puasa adalah penyembuh,” demikian ujar Dr. Jamal El-Zaky, pakar studi kesehatan dan ibadah dari Mesir. Ya, Puasa merupakan obat yang baik untuk jasmani dan rohani manusia. Tubuh mengambil banyak manfaat dari aktivitas yang tergolong ibadah bernilai tinggi ini secara psikis dan fisik sekaligus. Para dokter Yunani dahulu kala menganjurkan berpuasa kepada beberapa pasiennya agar kesehatannya terjaga. Seorang dokter bernama Lulidipo Korina mempraktikkan hal ini dalam kehidupannya dan…
Lewat ke baris perkakas